W numerze:

_telegram Im człowiek doroślejszy, tym niecierpliwiej czeka - przemarznięty do szpiku duszy - na kolejną wiosnę, i na Wielkanoc, co niesie świadomość, a może i obietnicę wieczności. Czeka, więc na więcej ludzkiego ciepła, więcej słońca i światła wiary. Na trochę nadziei, co wynika z samej Bożej natury rzeczy ożywionych, a nie koniecznie z uwarunkowań geopolitycznych i kursów walut. Chociaż poznał już przecież tyle marców i kwietni, resztek śniegu, goryczy i…

Czytaj więcej…

(Gość Niedzielny)

sterylizacja Wspomniałem kiedyś o człowieku, który pod wpływem doświadczenia wiary powiesił krzyż na ścianie u siebie w pracy. Wzbudziło to niesmak u niektórych słuchaczy.
To dość typowe dla sporej grupy ludzi. Szczególnie jeden głos wydał mi się dla niej reprezentatywny. „Jestem przeciwny wieszaniu krzyżyków w miejscach, w których ludzie ochrzczeni nie szanują Krzyża. Kuriozalnie wygląda sala obrad Sejmu z krzyżem na ścianie, w…

Czytaj więcej…

ks. Konrad Zalewski

patrzymy Powoli dobiega końca Wielki Post - kolejny w naszym życiu. Może dla wielu z nas był to czas zadumy i przemyśleń nad dotychczasowym życiem, a dla niektórych może to kolejny zwyczajny czas, tylko tyle, że bez rozrywek. Mimo wszystko – warto zatrzymać się na chwilę w naszym codziennym życiu, aby uświadomić sobie obecność Boga, a przede wszystkim obecność w nim krzyża.
Wielki Post stanowi dla każdego z nas wyjątkową okazję, aby z odwagą stanąć przed…

Czytaj więcej…

(opr. ks. dr Alexandre Pietrzyk i ks. Tomasz Sokół)

przywracanie Wśród różnych postulatów dotyczących przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych pojawiają się i takie, czy nie warto rozważyć ewentualnego procesu beatyfikacyjnego przedstawicieli tego pokolenia Polaków, którzy po 1945 r. podjęli walkę z sowietyzacją Polski.
W tym kontekście wybrzmiewa szczególnie mocno postać ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, prezesa IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Skąd…

Czytaj więcej…

Wojciech Turek

o Za nic w świecie nie dam się wciągnąć do udziału w obecnym sporze polsko-żydowskim. W stosownym momencie wyjaśnię, dlaczego. Nie zostawię jednak Drogich Czytelników bez komentarza, bez wskazówek – choćby zawoalowanych, – co o tym wszystkim myśleć i - w związku z tym – jak postępować.
Przychodzą mi na myśl mądre przemyślenia Karla Jaspersa o zróżnicowaniu niemieckiej winy, sformułowane w 1946 roku w reakcji na rozpoczęcie procesu…

Czytaj więcej…

Marcin Jakimowicz

tacy Skoro mamy wszystko, dlaczego jesteśmy tak nieszczęśliwi? – pytają coraz bardziej samotni Europejczycy. Dobrobyt i indywidualizm, które miały być wyznacznikami „nowego lepszego świata”, stały się jego przekleństwem. W co drugim szwedzkim domu mieszka… zaledwie jeden lokator, a Stary Kontynent staje się wyspą samotnych ludzi.
Zwana jest powszechnie dżumą XXI wieku i nie jest to określenie na wyrost. „Skąd biorą się ci wszyscy samotni…

Czytaj więcej…

Richard Zienkiewicz

saint Demain, 19 mars, c’est la solennité de la Saint Joseph.
Saint Joseph, de la maison de David, chef de la sainte Famille, chaste époux de la Vierge Marie, père nourricier de Jésus, protecteur de l’Église… Ils sont nombreux les qualificatifs caractérisant le patriarche de Nazareth. Et pourtant, les évangiles sont bien discrets sur Joseph, sans doute à la mesure de la discrétion de l’homme lui-même.…

Czytaj więcej…

Maria Witt

pomniki W gąszczu książek poświęconych kompozytorowi, których większość stanowią kompilacje i przeróbki, ukazała się pozycja potrzebna, użyteczna i ciekawa.
Nawet, jeżeli niektóre pomniki nie budzą zachwytu, to ich historie bywają pasjonujące. Szeroko udokumentowany na przykład jest konkurs na pomnik w Warszawie. Mało, kto wie, że odlew w brązie rzeźby Wacława Szymanowskiego „... zamówiono we francuskiej firmie René Fuldy. Tymczasem…

Czytaj więcej…

Franciszek Ćwik

rozmowa z merem miasta, Patrick'iem LeDiffon.
- Zgodnie z zapowiedziami merostwa, podpisano umowę z Kurią Biskupią w Vannes, która wzięła na siebie koszty zakupu pomnika i jego przeniesienia na swój teren, tutejszej byłej szkoły katolickiej, znajdujący sie zaledwie kilkadziesiąt metrów od obecnego umiejscowienia monumentu. Kiedy do tego dojdzie?
- Zgodnie z wyrokiem Rady Stanu, Kuria musi przenieść pomnik do końca kwietnia.
- Ocalenie pomnika…

Czytaj więcej…

Tomasz Łysiak (Gazeta Polska), fot. K. Świderski /PAP

wilczym

Od 1768 roku.

Byli niezłomni od początku. Już od 1768 roku. Pierwsi powstańcy, którzy czuli, że muszą chwycić za broń, by uwolnić ojczyznę od rosyjskiego knuta. Konfederaci barscy podjęli niezłomną walkę. Mijały dziesięciolecia i mimo serii najtrudniejszych dla naszego kraju chwil, ciągle znajdowali się godni ich następcy. Sztandar z Maryją, Orłem Białym i Pogonią chwytały kolejne ręce. Bili się z Moskalem żołnierze Kościuszki, powstańcy…

Czytaj więcej…

Mariola Kazimierczak

pielgrzymka Jest to miejsce uświęcone obecnością Apostołów i ich uczniów, imiona, których przekazuje Pismo Święte i tradycja.
W północno-wschodniej części wyspy (po tureckiej stronie) znajduje się Półwysep, Karpas, na który dotarł niegdyś Apostoł Andrzej. Półwysep Karpas jest wyjątkowy z tego względu, że zachował się, jako jeden z ostatnich, naturalnie dziewiczych regionów w rejonie Morza Śródziemnego. To tutaj…

Czytaj więcej…

Ania Gronkiewicz

pielgrzymka2 W tym roku nieco później, niż poprzednio, odbyła się II Polonijna Pielgrzymka do Sanktuarium św. Anny w Auray.
Miejsce to stało się celem naszych corocznych pielgrzymek. Tak jak poprzednio, nasza Wspólnota z Rennes na pielgrzymkę wyruszyła w godzinach porannych. Po przybyciu do granic miasta, odmawiając różaniec wyruszyliśmy pieszo do Sanktuarium Patronki Bretanii. Na miejscu, przy porannej kawie, przywitaliśmy się z pielgrzymami z innych wspólnot,…

Czytaj więcej…

Z Kraju

 • „Komunistom nie udało się zniszczyć pamięci o Żołnierzach Niezłomnych; pamięć ludzka pozostała wierna tym, którzy walczyli za Ojczyznę do samego końca” – powiedział prezydent Duda podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który obchodzono w Polsce po raz ósmy.
 • Szeregowcy Kiszczak i Jaruzelski? Rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony przewiduje możliwość pozbawiania stopni wojskowych – również pośmiertnie – żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. WRON, KBW i pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej.
 • Przewodniczący Sejmu Litwy przebywał w Warszawie z dwudniową wizytą, związaną z obchodami 100-lecia Odbudowy Niepodległości Republiki Litewskiej. Pranckietis przekonywał m.in., że oba kraje muszą „odrodzić” swoje stosunki.
 • Premier Morawiecki zapowiedział przegląd resortów i redukcję niektórych stanowisk wiceministrów. Poza tym ma nastąpić zmniejszenie liczby stanowisk w rządzie o 20-25%, likwidacja nagród dla ministrów i wiceministrów oraz ograniczenie liczby kart kredytowych w urzędach.
 • Poseł Mularczyk i prowadzony przez niego zespół wycenił „szacunkowe reparacje wojenne od Niemiec na 850 mld dolarów”. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych, – o którą wnioskował Mularczyk – zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione. Strona niemiecka jest przeciwnego zdania.
 • Europosłowie PO głosowali przeciwko powołaniu, prof. Krasnodębskiego (PiS) na funkcję wiceprzewodniczącego PE, w miejsce Czarneckiego. Róża Thun starała się też do tego namawiać euro deputowanych z innych krajów, ale akcja się nie udała. Później część europosłów PO zagłosowała jeszcze za sankcjami na Polskę!
 • W Jerozolimie odbyło się spotkanie zespołów ds. dialogu prawno-historycznego Polski i Izraela związane z nowelizacją ustawy o IPN i wywołanym nią zaniepokojeniem. Za największy pozytyw uznano sam fakt podjęcia dialogu.
 • Jest nowa ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego pod nazwą „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945- 1954”,. Upamiętnia ona działaczy podziemia niepodległościowego i można ją oglądać w piwnicach budynku dzisiejszego Ministerstwa Sprawiedliwości. Piwnice od lat 40 nie były poddawane remontom, dzięki czemu można było dość wiernie odtworzyć to miejsce i pokazać areszt tak, jak wyglądał wtedy, kiedy byli przetrzymywani w nim żołnierze.
 • Minister koordynator służb specjalnych Kamiński, działając z upoważnienia premiera, uchylił decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. Kraszewskiemu z prezydenckiego BBN. Cofnięcie atestu dla Kraszewskiego było jednym z elementów niezgody MON i Pałacu Prezydenckiego.
 • Amerykańska 1. Dywizja Piechoty przejęła w Poznaniu dowodzenie wojskami USA rozmieszczonymi na wschodniej flance NATO w ramach operacji Atlantic Resolve. Słynna „Wielka Czerwona Jedynka” zastąpiła w ramach rotacji 4. Dywizję Piechoty.
 • Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Sasin ocenił rocznicę Marca 68 w Polsce: „była to komunistyczna zbrodnia, bo rozniecanie waśni narodowościowych, etnicznych, czy rasowych jest zbrodnią”.
 • KE zatwierdziła 1,7 mld zł z funduszy unijnych na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy. Cała inwestycja ma kosztować 4,6 mld zł.
 • Sejm uchwalił, także głosami opozycji, ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewiduje ona m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy przez prowadzących giełdy krypto- walut, wprowadza też definicję waluty wirtualnej. Diabeł tkwi w szczegółach. Ustawa zakłada, np., że instytucja płatnicza będzie miała obowiązek informowania o transakcjach już od 1 tys. euro wzwyż, zgodnie z procedurami zapisanymi w unijnej dyrektywie.
 • Konsolidacja firm naftowych. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos w drodze nabycia minimum 53% jej akcji.
 • Poznańska firma Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała umowę z PKP Intercity na wyprodukowanie 55 wagonów. Wartość kontraktu to prawie 500 mln zł.
 • Górnictwo węgla kamiennego wypracowało w ub. roku ponad 3,6 mld zł zysku netto. Kopalnie wydobyły jednak 4,9 mln ton węgla mniej niż rok wcześniej, co rekompensowano importem.
 • Pozostałości kaplicy pw. św. Piotra i Pawła, ufundowanej w XIII w. przez bpa Prandotę, odkryli konserwatorzy krypty Wazów w katedrze na Wawelu.

Ze Świata

 • We Włoszech odbyły się wybory parlamentarne. Rządząca dotąd centrolewicowa Partia Demokratyczna zdobyła 19% głosów. Wygrał blok centroprawicowy (Forza Italia, Liga Północna i Bracia Włoscy) pod wodzą Berlusconiego z poparciem 36%, ale to zbyt mało, by utworzyć samodzielnie rząd. Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd dostał 32% głosów. Frekwencja wyniosła 74%.
 • Prezydent Niemiec Steinmeier przedstawił Bundestagowi Merkel, jako kandydatkę na kanclerza. 14 marca staje ona na czele rządu.
 • PE poparł w rezolucji działania KE w sprawie uruchomienia wobec Polski art. 7 traktatu o UE. Spośród 617 europosłów za rezolucją opowiedziało się 422, przeciw było 147. „Za” głosowało 5 parlamentarzystów PO – Thun, Kudrycka, Jazłowiecka, Pitera i Boni.
 • W PE wybrano europosła PiS Krasnodębskiego na nowego wiceprzewodniczącego tego organu. Polski polityk był kandydatem grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
 • Szef KE Juncker zapowiedział, że w 2025 r. każdy kraj Bałkanów Zachodnich będzie mógł wejść do UE pod warunkiem spełnienia kryteriów akcesyjnych i nie dotyczy to tylko Serbii i Czarnogóry, ale także, np. Albanii.
 • Prezydent Putin w orędziu przed parlamentem przedstawił nowe rodzaje broni, w tym pociski manewrujące z napędem atomowym. Na spotkaniu pokazano animację, na której pociski spadają na… Florydę.
 • Rosyjski koncern Gazprom ogłosił, że przystępuje do procedury przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, która ma na celu wypowiedzenie umów Ukrainie. Wcześniej rosyjski gigant odmówił dostarczania gazu na Ukrainę.
 • Departament Stanu USA zawiadomił Kongres, że wyraził zgodę na sprzedaż Ukrainie przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin i ich wyrzutni o wartości 47 mln dolarów.
 • Słowacki premier Fico oświadczył, że jego rząd oferuje milion euro nagrody za informację, która pomoże w schwytaniu zabójcy dziennikarza śledczego Kuciaka i jego partnerki. Za morderstwem ma stać włoska mafia, ale też jej możliwe interesy z politykami tego kraju.
 • Parlament Armenii wybrał na prezydenta kraju Sarkisjana, b. premiera i obecnego ambasadora w Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz szef państwa został wyłoniony w głosowaniu w parlamencie, a nie w wyborach powszechnych. Sarkisjan został wybrany na 7-letnią kadencję i był jedynym kandydatem. Głosowało za nim 90 deputowanych, 10 było przeciw.
 • „Państwa UE uczestniczące w projektach infrastrukturalnych pod patronatem rządu Chin powinny być świadome, że mogą one osłabić wspólne stanowisko polityczne Unii wobec Państwa Środka” – postraszyła kanclerz Niemiec Merkel. Projekt dotyczy m.in. udziału Chin w projektach współpracy regionalnej „16+1” w Europie Środkowo-Wschodniej, a także w ramach projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Berlin obawia się końca swojej dominacji gospodarczej tej części Europy?
 • MSZ Ukrainy Klimkin zapowiedział, że jego państwo jest gotowe uznać i potępić zbrodnie popełnione na Polakach, o ile Polska zrobi to samo w odniesieniu do zbrodni przeciwko Ukraińcom. Ukraiński szef dyplomacji zaproponował Polsce zakaz… gloryfikacji Piłsudskiego, w związku z jego „brutalną pacyfikacją” Ukraińców, a także AK, której oddziały rzekomo miały krwawo rozprawiać się z ukraińskimi wioskami.
 • Premier Izraela Netanjahu został przesłuchany przez policję. Sprawa dotyczy afery korupcyjnej, w którą zamieszani są premier i właściciele grupy telekomunikacyjnej Bezeq.
 • Zapadła decyzja w sprawie pomnika św. Jana Pawła II w Ploermel w Bretanii. Zostanie on przeniesiony na pobliski teren prywatny katolickiej szkoły.
 • Dwa niemieckie dzienniki „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i „Suedeutsche Zeitung” wstrzymały publikację apelu polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata do rządów oraz parlamentów Izraela i Polski, które chciano zamieścić tam, jako ogłoszenie płatne. Apel ukazał się w gazetach całego świata.
 • I jeszcze jedna rezolucja PE, który „z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy zakazujące terapii osób LGBTI oraz uznawania trans płciowości za zaburzenie, a także wzywa wszystkie państwa członkowskie, by przyjęły podobne środki wyrażające szacunek i potwierdzające prawo do tożsamości płciowej i ekspresji płciowej”.
 • Zmiana kierunku kradzieży? Porsche, mercedesy, jaguary i inne luksusowe samochody złodziejska szajka podstępem wyłudzała z wypożyczalni w Polsce i sprzedawała je we… Francji. Oszuści przejęli auta wartości blisko 10 mln zł.
 • Prezydent USA Trump zagroził UE cłami importowymi na europejskie samochody, jeśli Unia zdecyduje się na odwet za zapowiedziane przez niego wprowadzenie ceł na import stali i aluminium.
Botdan Dobosz
 • W ekstraklasie skandal. Do 80. Minuty meczu w Gliwicach walczący o utrzymanie w ekstraklasie Piast prowadził z Górnikiem Zabrze 1:0. Spotkanie trzeba było jednak przerwać na skutek chuligańskich wybryków części kibiców. Pozostałe mecze 26 kolejki: Nieciecza – Wisła Płock 1:2, Zagłębie Lubin – Lechia 0:0, Śląsk Wrocław – Sandecja 0:0, Korona – Pogoń 0:0, Cracovia – Arka Gdynia 2:1, Legia – Lech 2:1 (także skandal z podyktowaniem nieuzasadnionego „karnego” dla Legii w końcówce), Jagiellonia – Wisła Kraków 2:0. Na czele tabeli pozostawała Jagiellonia.
 • Polska zajęła 2 miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Zwyciężyli Niemcy. W konkursie indywidualnym klasą dla siebie był Stoch, który wygrał konkurs i jest na najlepszej drodze do zdobycia „Kryształowej kuli” za wygranie PŚ. 4 miejsce w Lahti zajął Kubacki. Pozostali Polacy – Kot 14 miejsce, Żyła 16, Hula 17, Wolny 26.
 • Kszczot został halowym mistrzem świata w biegu na 800 m. Złoto dorzuciła sztafeta męska 4x400 (Zalewski, Omelko, Krawczuk i Krzewina), która nie tylko wygrała z Amerykanami, ale pobiła halowy rekord świata. Na 4 miejscu zakończyła rywalizację na 400 m Święty-Ersetic, a Bednarek z wynikiem 2,25 zajął 5 miejsce w skoku wzwyż. Medale, na MŚ w Birmingham zdobyli jeszcze Lisek (brąz w skoku o tyczce – 5,85) żeńska sztafeta 4x400 (srebro i rekord Polski) i na 1500 m Lewandowski (srebro). Biało-czerwoni zajęli na MŚ w Anglii 3 miejsce w tabeli medalowej.
 • Sajnok zdobył złoty medal w kolarskim wieloboju w mistrzostwach świata na torze w holenderskim Apeldoorn. Polak wyprzedził reprezentanta gospodarzy van Schipa i Włocha Consonniego. Wierzę w to, że Bóg mi pomaga i czuwa nade mną – powiedział chwilę po zdobyciu złotego medalu Sajnok i dodał, że w przerwach pomiędzy kolejnymi wyścigami odmawiał różaniec.
 • Żuk wygrała bieg na 12,5 km i sprint na 7,5 km, a w biegu na dochodzenie na 10 km była druga. Bilans polskiej 20-letniej juniorki podczas mistrzostw świata juniorek w biathlonie – 2 złote medale i 1 srebrny. Zawody odbywały się w estońskiej Otepaeae.
 • Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock zremisowali z Vardarem Skopje 31:31 w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski nie zdołali awansować do 1/8 finału. Sztuka ta udała się Vive. PGE Vive Kielce pokonało w ostatnim meczu Mieszkow Brześć 33:28 i zmierzy się z Rhein-Neckar Loewen w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Miejsce na Twoją reklamę

Ogłoszenia

Szukam Pracy

 • 3/02i Recherche du travail – assistance auprès de personnes âgées – disponible...
 • 9/02i Auxiliaire de vie sérieuse (références) cherche garde personnes âgées jour et...
 • 5/03******i Femme sérieuse avec référence et expérience, cherche a garder personnes...

5 ogłoszeń

Oferty Pracy

 • R258i Nous cherchons, pour notre mère âgée de 86 ans, une assistante de vie douce et...
 • R259i Praca w Paryżu. Opieka dla osoba niepełnosprawna, szukam do tej pracy osoby z...
 • R260**i Recherche jeune femme pour aider a la vie de famille (enfants, cuisine, ménage)...

4 ogłoszenia

Wynajem Mieszkania

 • 1324p90**i Wynajmę mieszkanie F-3. T. 06 95 31 22 20.
 • 8/03i Wynajmę studio w Colombes 15 m2 + mezanina. Cena 580 euro + liczniki. 1 miesiąc...
 • 9/03(x11)i Wynajmę studio metro Basilique Saint Denis. T. 06 47 98 41 77.

3 ogłoszenia


Aktualizacja ogłoszeń za