Skrawek wolnej Polski - Huculszczyzna

Opracowała: M. Krystyna Orłowicz Zdjęcia: M.K. Orłowicz, J. Skłodowski


skrawek

W roku upamiętniającym dokonania Legionów Polskich Armii Błękitnej gen. Józefa Hallera i jego związków z Francją, Stowarzyszenie „Kresy we Francji” zorganizowało konferencję historyczno-etnograficzną o Huculszczyźnie – krainie gdzie w 1914 r., „grupie rafajłowskiej” dowodził płk Józef Haller. W tym też roku w styczniu prowadzi kampanię karpacką, którą 1915 zakończył w Kołomyi. Następnie utworzył II Brygadę Legionów Polskich zwaną Karpacką.


Wspaniały, bogato ilustrowany wykład wygłosił dr Jan Skłodowski – fotografik, publicysta, podróżnik i badacz Kresów.
Przygotowując naszą konferencję, skupiliśmy się głównie na zdarzeniach, które miały miejsce na Huculszczyźnie, tu przebiegała pierwsza formacja wojsk, których celem było odzyskanie niepodległości Polski. Tereny te to znaczna część Karpat Wschodnich, której mieszkańców nazwano Hucułami.
Ich kultura, ukształtowana etosem Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest już przeszłością. Niemniej podróż na tereny Czarnohory i Gorganów określa trwającą więź ludzi z przyrodą gór.
Huculszczyzna to piękna kraina. Przed 1939 r. rozciągała się ona w granicach województwa stanisławowskiego w powiatach kołomyjskim i nadwórniańskim. Jej mieszkańcy to bałkańscy górale, posługujący się własną gwarą. Przybyli na ziemie graniczne Polski, Węgier i Mołdawii, w minionych wiekach. Tereny Huculszczyzny podlegały różnym państwowościom, obecnie znajdują się w granicach Ukrainy.
W początkach XIX wieku, Huculszczyzną interesowali się pisarze, historycy, a później i turyści co przyczyniło się do popularyzacji regionu.
W 1880 r. w Kołomyi zorganizowano wystawę etnograficzną prezentującą bogactwo tej ziemi zwanej Pokuciem. W tym okresie powstają pierwsze schroniska w Czarnohorze, pod Howerlą i na Gropie. Powstają szlaki turystyczne znakowane po polsku i rusku.

Ciąg dalszy w numerze 1/2018


Miejsce na Twoją reklamę

Ogłoszenia

Szukam Pracy

  • 5/09i Cherche du travail pour garde personne âgée la journée et la nuit. J'ai fait...
  • 4/09i Femme moldave parlant Français et Russe cherche à garder des personnes agés la...

2 ogłoszenia

Oferty Pracy

  • R318i Pour rester la nuit avec notre mère très âgée, nous cherchons une auxiliaire de...
  • R6/08i Assiociation Concorde poszukuje pani do pracy na stanowisku: pomoc...
  • R 319i Recherche personne parlant français, pour 3h de ménage de préférence le...

6 ogłoszeń

Wynajem Mieszkania

  • 9/09i Do wynajęcia - od 1.X.2018 - studette w III zonie. Przystępna cena. T. 01 48 81...

1 ogłoszenie

Usługi

  • 2/09i Poprowadzę księgowość, sekretariat, deklaracje podatkowe i socjalne itp...

1 ogłoszenie

Inne

  • 9/07 Un couple polonais - Catholiques pratiquants (BAC spécialité jardinage) recherche...

1 ogłoszenie


Aktualizacja ogłoszeń za