Skrawek wolnej Polski - Huculszczyzna

Opracowała: M. Krystyna Orłowicz Zdjęcia: M.K. Orłowicz, J. Skłodowski


skrawek

W roku upamiętniającym dokonania Legionów Polskich Armii Błękitnej gen. Józefa Hallera i jego związków z Francją, Stowarzyszenie „Kresy we Francji” zorganizowało konferencję historyczno-etnograficzną o Huculszczyźnie – krainie gdzie w 1914 r., „grupie rafajłowskiej” dowodził płk Józef Haller. W tym też roku w styczniu prowadzi kampanię karpacką, którą 1915 zakończył w Kołomyi. Następnie utworzył II Brygadę Legionów Polskich zwaną Karpacką.


Wspaniały, bogato ilustrowany wykład wygłosił dr Jan Skłodowski – fotografik, publicysta, podróżnik i badacz Kresów.
Przygotowując naszą konferencję, skupiliśmy się głównie na zdarzeniach, które miały miejsce na Huculszczyźnie, tu przebiegała pierwsza formacja wojsk, których celem było odzyskanie niepodległości Polski. Tereny te to znaczna część Karpat Wschodnich, której mieszkańców nazwano Hucułami.
Ich kultura, ukształtowana etosem Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest już przeszłością. Niemniej podróż na tereny Czarnohory i Gorganów określa trwającą więź ludzi z przyrodą gór.
Huculszczyzna to piękna kraina. Przed 1939 r. rozciągała się ona w granicach województwa stanisławowskiego w powiatach kołomyjskim i nadwórniańskim. Jej mieszkańcy to bałkańscy górale, posługujący się własną gwarą. Przybyli na ziemie graniczne Polski, Węgier i Mołdawii, w minionych wiekach. Tereny Huculszczyzny podlegały różnym państwowościom, obecnie znajdują się w granicach Ukrainy.
W początkach XIX wieku, Huculszczyzną interesowali się pisarze, historycy, a później i turyści co przyczyniło się do popularyzacji regionu.
W 1880 r. w Kołomyi zorganizowano wystawę etnograficzną prezentującą bogactwo tej ziemi zwanej Pokuciem. W tym okresie powstają pierwsze schroniska w Czarnohorze, pod Howerlą i na Gropie. Powstają szlaki turystyczne znakowane po polsku i rusku.

Ciąg dalszy w numerze 1/2018


Miejsce na Twoją reklamę

Ogłoszenia

Szukam Pracy

  • 9/02i Auxiliaire de vie sérieuse (références) cherche garde personnes âgées jour et...
  • 5/03*i Femme sérieuse avec référence et expérience, cherche a garder personnes...
  • 5/04**i Kobieta szuka pracy i przy osobach starszych i chorych: sprzątanie prasowanie,...

3 ogłoszenia

Oferty Pracy

  • R263*i Firma paryska poszukuje pracownika do montażu okien. T. 06 23 31 64 52.
  • R268i Montaż biżuterii. Firma Solution Soudure, produkująca biżuterie fantazyjna...

2 ogłoszenia

Wynajem Mieszkania

  • 9/03(x6)i Wynajmę studio metro Basilique Saint Denis. T. 06 47 98 41 77.
  • 1/04 Mieszkanie do sprzedania. 2 piętro 54 m2 + 16 m2 z balkonem. Piękny widok na...

2 ogłoszenia

Inne

  • 2/04i Antyki - Weselie (comoda + góra) 18 wiek do renowacji oddam za 50 sadzonek malin z...

1 ogłoszenie


Aktualizacja ogłoszeń za