Rekolekcje - czas konfrontacji z rzeczywistością

ks. Paweł Zawada


rekolekcje Trwa Wielki Post. To czas intensywnej pracy nad sobą, przemyśleń swojej postawy wobec Boga i ludzi. To także czas zgłębiania tajemnicy Bożego miłosierdzia, którego najbardziej przejmującym wyrazem jest krzyż Chrystusa. Przypominają ją słowa sakramentalnego rozgrzeszenia: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna (…) niech ci udzieli przebaczenia i pokoju…” Na rozważaniu tej zdumiewającej prawdy skupmy się w refleksji nad Słowem Bożym.
Boże miłosierdzie objawia się już w Starym Testamencie. Kronikarz żydowski kończy swe dzieło historyczne przypomnieniem straszliwej klęski narodowej, jaką była niewola babilońska: utrata niepodległości, splądrowanie kraju i zsyłka najwartościowszych ludzi w głąb terytorium zaborcy. Niewola stanowi nieuchronny skutek zerwania więzi z Bogiem: „Szydzili z Bożych wysłańców (…) aż wzmógł się gniew Pana i nie było ocalenia”. Miłosierdzie przewyższa jednak sąd. Toteż autor natchniony zostawia swym czytelnikom ziarno nadziei. Po 70 latach runie imperium babilońskie, wygnańcy wrócą do ojczyzny, a świątynia zostanie odbudowana. Termin czasowy ma tu znaczenie symboliczne. Każda potęga ziemska ma swój kres w czasie. Zastąpią ją inne twory polityczne. W tym wypadku imperium perskie. Nie można, zatem polegać na sojuszach militarnych, lecz jedynie na przymierzu z Bogiem, bo On zagwarantował swą opiekę tym, którzy dochowają Mu wierności.

Ciąg dalszy w numerze 10/2018


Miejsce na Twoją reklamę

Ogłoszenia

Szukam Pracy

  • 5/03(x7)i Femme sérieuse avec référence et expérience, cherche a garder personnes...
  • 3/05***i Cherche du travail pour garde personne âgée la journée et la nuit. J'ai fait...
  • 2/06***i Auxiliaire de vie sérieuse (références) cherche garde personnes âgées jour...

5 ogłoszeń

Oferty Pracy

  • R283i Offre de travail pour étudiante 12 au 26 Août 2018 ou tout le mois. Aider avec...
  • R285i Famille avec 3 enfants (1 mois, 3 et 6 ans) habitant Clairefontaine (78) cherche...
  • R287*i Ma femme et moi-même recherchons une aide familiale pour participer à la garde...

5 ogłoszeń

Wynajem Mieszkania

  • 5/06*i Mam do wynajęcia studio w Paryżu od 1 lipca 2018 r. T. +33 6 22 34 50 57.

1 ogłoszenie

Inne

  • 7/05i Działka budowlana do sprzedania o pow. 750 m2; 7,05h; długość 159m, szerokość...
  • 1/06i Kierowca szuka przejazdu do Polski w dniu 13 lipca 2018 r...

2 ogłoszenia


Aktualizacja ogłoszeń za