JUST?

Bogdan Usowicz


just „Polacy, nic się nie stało”, a może jednak zapowiedź katastrofy?
Wiele środowisk polonijnych żyło sprawą tzw. ustawy JUST Act. Zmobilizowani Polacy w Ameryce usiłowali lobbować przeciw jej przyjęciu. Zaspał rząd, brakiem wyobraźni wykazały się poprzednie ekipy. Jednak Izba Reprezentantów przyjęła ustawę JUST Act (S.447), która zobowiązuje Departament Stanu do formalnego informowania Kongresu, które kraje ociągają się z restytucją pożydowskiego mienia. Ustawa mówi o „sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono” (Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST) a dotyczy mienia ofiar Holokaustu. Przyjęcie ustawy może mieć poważne konsekwencje dla naszego państwa.
Największe zastrzeżenia budzi użycie w owej ustawie i wcześniej w tzw. Deklaracji Terezińskiej, pojęcia własności bezspadkowej. Daje to możliwość, by współczesne organizacje żydowskie, które nie mają bezpośredniego związku z ofiarami Zagłady, mogły przypisywać sobie prawo do przejmowania owego mienia.
Jeszcze 8 lat temu po podpisaniu Deklaracji Terezińskiej, jej polski sygnatariusz Władysław Bartoszewski oświadczył, że „nie może być mowy" o scedowaniu mienia ofiar Holokaustu na kogoś innego niż prawowici spadkobiercy, bowiem w przypadku braku legalnych spadkobierców polskie prawo przewiduje przejęcie mienia spadkowego przez skarb państwa. Dość szybko okazuje się jednak, że Bartoszewski prorokiem był nie najlepszym…

Ciąg dalszy w numerze 18/2018


Miejsce na Twoją reklamę

Ogłoszenia

Szukam Pracy

  • 5/09i Cherche du travail pour garde personne âgée la journée et la nuit. J'ai fait...
  • 4/09i Femme moldave parlant Français et Russe cherche à garder des personnes agés la...

2 ogłoszenia

Oferty Pracy

  • R318i Pour rester la nuit avec notre mère très âgée, nous cherchons une auxiliaire de...
  • R6/08i Assiociation Concorde poszukuje pani do pracy na stanowisku: pomoc...
  • R 319i Recherche personne parlant français, pour 3h de ménage de préférence le...

6 ogłoszeń

Wynajem Mieszkania

  • 9/09i Do wynajęcia - od 1.X.2018 - studette w III zonie. Przystępna cena. T. 01 48 81...

1 ogłoszenie

Usługi

  • 2/09i Poprowadzę księgowość, sekretariat, deklaracje podatkowe i socjalne itp...

1 ogłoszenie

Inne

  • 9/07 Un couple polonais - Catholiques pratiquants (BAC spécialité jardinage) recherche...

1 ogłoszenie


Aktualizacja ogłoszeń za