Polscy duszpasterze w Lourdes

ks. Tomasz Sokół


polscy Od 3 do 7 września br. w Lourdes odbył się doroczny Zjazd Duszpasterski oraz rekolekcje kapłańskie księży pracujących we Francji Francji w ramach Polskiej Misji Katolickiej. Rekolekcjom przewodniczył: Mgr Dominique Lebrun, arcybiskup diecezji Rouen.

Po raz pierwszy – w tym roku – spotkanie polskich kapłanów w Lourdes rozpoczęło się od Zjazdu Duszpasterskiego, a później dopiero uczestniczyliśmy w ćwiczeniach duchownych.
Rektor PMK we Francji ks. Bogusław Brzyś, w imieniu całego duchowieństwa przybyłego do Lourdes, serdecznie powitał tegorocznego rekolekcjonistę - w tym szczególnym miejscu naznaczonym obecnością Maryi i modlitwą wielu pielgrzymów, przybywających z całego świata.

W części pastoralnej pierwszego dnia Zjazdu znalazły się takie zagadnienia jak:
– Dwie nowe wspólnoty zakonne (Siostry Maryi Niepokalanej i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej) przybyłe do polskich domów - w Lourdes i w La Ferté-sous-Jouarre, zaprezentowały swoje charyzmaty i projekty działalności na przyszłość.
– Domy PMK we Francji, ich działalność i funkcjonowanie. Z tym ważnym zagadnieniem zapoznała nas pani Elżbieta Wryk, administrator z ramienia Stowarzyszenia Concorde.
– Nowy portal polonijny: polskiFR i nowy Głos Katolicki. Medialną tematykę przedstawił Paweł Rozwód dyrektor redakcji wspominał o promocji wydarzeń parafii w różnych mediach, także społecznościowych, jak i o wykorzystaniu trendów współczesnego przekazu, by dotrzeć także do parafian. Zaprezentował zasady funkcjonowania portalu polskiFR oraz Głosu Katolickiego, jako polonijnego miesięcznika. W ramach omawianej problematyki medialnej, księża uczestniczący w Zjeździe połączyli się, poprzez skype, z rzecznikiem prasowych KEP w Warszawie ks. Pawłem Rytel-Adrianikiem.
– Pożegnanie Sióstr Nazaretanek, które zakończyły swoją wieloletnią i piękną pracę w Domu PMK w Lourdes.
– Powitanie p. Marty Rozwód - osoby odpowiedzialnej w sekretariacie, PMK w Paryżu za promocję i wszechstronny rozwój wszystkich Domów PMK znajdujących się na terenie Francji.
– Nowa ewangelizacja oraz nowe inicjatywy pastoralne. Podsumowanie pierwszych doświadczeń w środowisku emigracyjnym. Zagadnienia tych współczesnych wyzwań pastoralnych przedstawili: ks. Paweł Witkowski - proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Paryżu oraz ks. Łukasz Skawiński proboszcz par. Świętej Trójcy w Lyonie.
– Ks. prał. Krystian Gawron przedstawił aktualną tematykę dotyczącą pielgrzymek organizowanych przez PMK we Francji oraz sytuację Polskiego Seminarium w Paryżu, którego jest administratorem.
– Jednym z końcowych punktów duszpasterskiego Zjazdu w Lourdes były decyzje personalne. Ks. rektor Brzyś podziękował za wieloletnią pracę duszpasterską w ramach PMK we Francji kapłanom, którzy powracają do Polski oraz przedstawił nominacje dla duchownych, którzy podjęli pracę na nowych parafiach i w polonijnych Wspólnotach. Powitał ks. Tomasza Rafalaka z diec. Gliwickiej, który od września br. podjął pracę duszpasterską w polskiej parafii w Paryżu. Ks. rektor wspomniał również o zmarłym w ostatnim czasie śp. ks. Józefie Kordku, pracującym tu – na ziemi francuskiej - od wielu lat.
Warto wspomnieć jeszcze o braterskiej wizycie – w czasie obiadu – ks. André Cabesa, rektora Maryjnego Sanktuarium w Lourdes.

Ciąg dalszy w numerze 31/2018


Miejsce na Twoją reklamę

Ogłoszenia

Szukam Pracy

  • 6/03*i Jeune femme Polonaise sérieuse avec des références, cherche des heures ménage,...
  • 2/03**i Auxiliaire de vie sérieuse (références) cherche garde personnes âgées jour...
  • 5/04.c Paris et Île-de-France: Une femme sérieuse rigoureuse et compétente cherche...

4 ogłoszenia

Wynajem Mieszkania

  • 5/04.c Wynajmę studio w Paryżu w XX dzielnicy; 22 m2, mieszkanie umeblowane, z osobną...

1 ogłoszenie

Usługi

  • Naprawa komputerów, instalowanie programów, wymiana podzespołówT. 06 98 42 59 75

1 ogłoszenie


Aktualizacja ogłoszeń za