Święta w stulecie odzyskania Niepodległości

Rozmawiał Paweł Osikowski


swieta

Czyli rodzinnie u Hallerów, Chodkiewiczów i Tomickich.
To nazwiska,
o których czytaliśmy
w szkolnych podręcznikach
historii Polski.


 


Gen. Józef Haller to jeden z twórców niepodległości II RP, z 1918 r. Nawiasem mówiąc warto wspomnieć tu i o gen. Stanisławie Hallerze, zamordowanym w Katyniu. Żeby trafić do Chodkiewiczów, trzeba sięgnąć nieco dalej do dziejów Polski, bo do przełomu XVI i XVII w. i do hetmana Chodkiewicza, wojny o Inflanty, bitwy pod Kircholmem, wyprawy moskiewskiej, czy obrony Chocimia. Na Tomickich natrafimy jeszcze wcześniej, bo w XV w., dzięki Piotrowi Tomickiemu biskupowi przemyskiemu i krakowskiemu, i sekretarzowi królewskiemu. Wróćmy jednak do stołu wigilijnego Anno Domini 2018, bo to nas przywiodło do domu Krystyny z Chodkiewiczów i Cezarego Hallera de Hallenburgów. Posłuchajmy:

- Po wojnie cała nasza bliższa i dalsza rodzina, podobnie jak większość ziemian, Hallerowie, Tomiccy, Oskierkowie, Mecherzyńscy, Niemojescy, Rostworowscy, Mielczarscy, Skawińscy i wielu, wielu innych pozbawieni przez władze komunistyczne swych rodzinnych domów, mebli, sprzętów i pamiątek, a nawet środków do życia, zmuszonych zostało do tego, by kultywować swe tradycje w bardzo przeważnie improwizowanych warunkach. Nakazami pracy przeniesieni zostali w obce miejsca, z dala od bliskich, przyjaciół, bez prawa powrotu. Przyszło im żyć w trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych. Mimo tych ograniczeń i szykan przez wszystkie te lata, przechowali wiarę, wartości ducha i polskie tradycje.

Ciąg dalszy w numerze 33/2018


Miejsce na Twoją reklamę

Ogłoszenia

Szukam Pracy

  • 2/03** Bonjour, Femme sérieuse avec expérience cherche du travail : garde de personnes...
  • 3/03 Polonaise avec une expérience de 10 ans dans l'accompagnement (les jours et la...

2 ogłoszenia

Oferty Pracy

  • R 337i Pour notre Mère âgée de 94 ans, en bonne santé mais à mobilité très...
  • R 338*i Maison de gardiens a louer dans l'Aisne 02 (Est de Paris). Voiture indispensable...
  • R 339i Nous recherchons une personne au pair. Logée une chambre personnelle n5 étage...

4 ogłoszenia

Wynajem Mieszkania

  • 1/03i Drancy w dobrej lokalizacji: Mieszkanie 44m2,taras 6m2, parking 10m2 w podziemnym...

1 ogłoszenie


Aktualizacja ogłoszeń za