Redakcja


Dyrektor publikacji

Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Ks. Bogusław Brzyś


Redaktor naczelny

Paweł Osikowski

tel. 01 55 35 32 31
vkat@club-internet.fr

Redakcja

ks. mgr

Tomasz Sokół

tel. 01 55 35 32 28
vkat@sfr.fr

Informacje redakcyjne

Biuro

czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 do 12:30 oraz od 15:00 do 18:00

Adres

263 bis, rue Saint-Honoré, 75001 Paris

Telefon

01 55 35 32 28, 01 55 35 32 31

numery we Francji (dzwoniąc z polski zamiast pierwszego zera należy wybrać 0033)

Commission paritaire N°:

0510 G 86630; ISSN: 1279−953X

Numery kont

CCP 12 777 08 U Paris; CCP 19 180 05 U Paris.

UWAGA! Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Miejsce na Twoją reklamę